Předpoklady nominace na ocenění Gentlemanská firma

 • Jasná vlastnická struktura firmy
 • 5Jasný a přehledný způsob nabytí firmy současnými vlastníky
 • Dlouhodobě stabilní a ekonomicky se rozvíjející firma
 • Firma s transparentními vztahy k obchodním partnerům (výběrová řízení, standardní dodací podmínky, atd.)
 • Firma s řádnou platební morálkou včetně závazků vůči státu
 • Firma platí v ČR daň z příjmů právnických osob (nevykazuje dlouhodobě daňové ztráty)
 • Firma zajišťující rozvoj vlastních zaměstnanců (programy Employee benefits, podpora individuálního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zlepšování kvality pracovního prostředí, atd.)
 • Firma respektující rovné příležitosti u zaměstnanců i členů managementu z hlediska pohlaví, věku, národnostních menšin apod.
 • Firma podporující obecně prospěšné projekty v regionu působnosti (kulturní, sportovní a jiné obecně prospěšné aktivity)
 • Firma podporující vědecký a technický rozvoj v oboru svojí působnosti včetně podpory pracovních stáží studentů
 • Firma dodržující zásady ochrany autorských práv a ochrany duševního vlastnictví včetně používání plně licencovaného software
 • Ekologicky odpovědná firma

Způsob rozhodování

Návrh na nominaci jednotlivých firem může podávat každý člen výkonného výboru Gentlemanské firmy a dále probíhají nominace veřejnosti.

Aktivity firmy jsou rozděleny do řady oblastí, z níž je každá bodově hodnocena. Za nesplnění daných kritérií dochází k bodovému odečtu. Titul Gentlemanská firma může být udělen pouze při dosažení určitého minimálního množství bodů.

Po prvním kole hodnocení probíhá u 10ti firem dotazníkové šetření, na základě kterého jsou vybráni finalisti, u kterých proběhnou osobní návštěvy přímo ve firmách. O udělení ocenění rozhoduje výbor na společném závěrečném zasedání.

Finalisté roku 2023

Sonnentor je česká firma zaměřená na produkci bioproduktů. Založena byla roku 1992 v Čejkovicích na jižní Moravě.

Od začátku je hlavní ideou společnosti dlouhodobá a oboustranně výhodná spolupráce zpracovatelské společnosti spolu s biofarmáři. Základním prvkem je zpracování a výroba produktů z kontrolovaného ekologického zemědělství. Společnost si sama vyvíjí obalové materiály tak, aby byly 100% kompostovatelné nebo alespoň tříditelné a zároveň jich bylo potřeba co nejméně. Budovy jsou vytápěny teplem odváděným z výrobních strojů a spalováním pelet slisovaných z bylinného prachu vzniklého při výrobě.

Spolupráce s chráněnou dílnou TIRO Blansko, podpora Zdravotního klauna a ADRY.

Cemebo

Počátek výroby desek plošných spojů společnosti ČeMeBo sahá až do roku 1983, kdy všechny produkty byly vyráběny v pronajatých prostorách. Hlavním oborem podnikání je výroba jednovrstvých, dvouvrstvých, vícevrstvých desek plošných spojů, hliníkových desek (metal core laminate) a služeb souvisejících s touto výrobou.

Kvalita a systém organizace práce stojí v popředí zájmu společnosti, o čemž svědčí zavedený certifikovaný systém kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 (certifikát EZÚ č.: 8210025), ČSN EN ISO 14001:2016 (certifikát EZÚ č.: 8210026) a dále certifikace UL americké Underwriters Laboratories Inc. (certifikát je registrován pod souborem E 203416, značka delta).

Benes-a-lat

Rodinná strojírenská společnost BENEŠ a LÁT s cca 450 zaměstnanci nabízí výrobky ze slitin hliníku, zinku, či z plastu. Tyto produkty vznikají různými technologiemi lití, vstřikování, obrábění a dalšími metodami.

Akciová společnost BENEŠ a LÁT si je vědoma své společenské role. Po celou dobu své existence podporuje ve svém okolí aktivity vedoucí ke vzdělávání, činorodosti a rozvoji týmového ducha a spolupráce. Krom finančních darů, je aktivní i formou spolupráce na realizaci zajímavých projektů. Příkladem může být spolupráce se Základní a mateřskou školou Poříčany, která využila bezplatných služeb technického dozoru, který spolupracoval v realizační fázi výstavby nového pavilonu MŠ.

Kolegové se také zapojují do výuky na různých stupních vzdělávání při výuce technických prací na základní škole, přes přednášky v rámci motivačního semináře Můžeš Podnikat na středních školách, až po odborné přednášky na univerzitách – např. TUL v Liberci, či ČVUT v Praze.

V oblasti podpory sportovních a uměleckých aktivit se zaměřují na týmové aktivity. Za všechny lze jmenovat podporu fotbalových klubů, florbalu, hasičské soutěže, či kroužek rozvíjející taneční a pěvecké dovednosti mládeže.

Všechny technologie BENEŠ a LÁT splňují ta nejnáročnější ekologická kritéria.

 • Odpadní a splaškové vody jsou před vypuštěním předčištěny na předepsané limity.
 • 75 % odpadů je materiálně nebo energeticky využito.
 • Emise do ovzduší se pohybují v jednotkách % přípustných limitů.
 • Nové tovární haly v Poříčanech využívají odpadní teplo vzniklé během výroby k vytápění hal a ohřevu užitkové vody.

1582623340-4445_4847-inpress_logo

Kronika společnosti INPRESS se začala psát a tisknout v roce. Firma započala realizovat první zakázky se dvěma zaměstnanci a jedním tiskovým strojem.

Po téměř třech dekádách zaujímá INPRESS významnou pozici na trhu polygrafických služeb nejen v České republice. Mezi jejich spokojené zákazníky patří i množství firem ze zahraničí, zejména ze zemí západní Evropy.

INPRESS nabízí svým zákazníkům vyladěné výrobní kapacity, špičkovou kvalitu a nadstandardní zákaznický přístup při výrobě katalogů, letáků, kalendářů, prospektů, časopisů, návodů, výročních zpráv, obchodních tiskovin, knih, plakátů a dalších produktů tiskařského řemesla.

Dlouhodobě podporují sociální projekty v jejich okolí. V roce 2008 založili dceřinou společnost, ve které dávají pracovní příležitosti výhradně handicapovaným kolegům. V jejich chráněné dílně mohou nabídnout kompletaci, speciální balení a dokončení jejich zakázek.

Motorjikovfinal

MOTOR JIKOV Group je strojírenský holding se sídlem v Českých Budějovicích.

Holding sestává čtyř společností. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. se sídlem v Soběslavi vyrábí komponenty pro nákladní automobily, manipulační techniku, golfová vozidla, spotřební techniku, polygrafický a textilní průmysl, hydraulické a filtrační systémy a dřevoobráběcí či obráběcí stroje. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. se zabývá výrobou odlitků pro strojírenský, stavební a automobilový průmysl a pro zemědělské a obráběcí stroje. MOTOR JIKOV Fostron a.s. je společností zaměřující se na vývoj, konstrukci i výrobu v oblasti automobilového i dalších průmyslových sektorů. Nejmladší ze členů skupiny je MOTOR JIKOV GREEN a.s. specializující se na distribuci zahradní techniky jak vlastní výroby tak řady světových výrobců, s podnikovou prodejnou CB PROLES, a.s.

Motor Jikov dlouhodobě spolupracuje s řadou středních i vysokých škol včetně stáží a nabízí také spolupráci při zpracování závěrečných studentských prací. Firma podporuje řadu sportovních organizací v regionu, od hokeje (HC MOTOR České Budějovice, HC Českobudějovičtí lvi), fotbalu a kanoistiky po sportcentra nebo Český střelecký svaz.

Návštěvy u finalistů


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pořadatel CzechTOP100 ve spolupráci s TPA

czechtop100.cz

tpa-group.cz