Předpoklady nominace na ocenění Gentlemanská firma

 • Jasná vlastnická struktura firmy
 • 5Jasný a přehledný způsob nabytí firmy současnými vlastníky
 • Dlouhodobě stabilní a ekonomicky se rozvíjející firma
 • Firma s transparentními vztahy k obchodním partnerům (výběrová řízení, standardní dodací podmínky, atd.)
 • Firma s řádnou platební morálkou včetně závazků vůči státu
 • Firma platí v ČR daň z příjmů právnických osob (nevykazuje dlouhodobě daňové ztráty)
 • Firma zajišťující rozvoj vlastních zaměstnanců (programy Employee benefits, podpora individuálního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zlepšování kvality pracovního prostředí, atd.)
 • Firma respektující rovné příležitosti u zaměstnanců i členů managementu z hlediska pohlaví, věku, národnostních menšin apod.
 • Firma podporující obecně prospěšné projekty v regionu působnosti (kulturní, sportovní a jiné obecně prospěšné aktivity)
 • Firma podporující vědecký a technický rozvoj v oboru svojí působnosti včetně podpory pracovních stáží studentů
 • Firma dodržující zásady ochrany autorských práv a ochrany duševního vlastnictví včetně používání plně licencovaného software
 • Ekologicky odpovědná firma

Způsob rozhodování

Návrh na nominaci jednotlivých firem může podávat každý člen výkonného výboru Gentlemanské firmy a dále probíhají nominace veřejnosti.

Aktivity firmy jsou rozděleny do řady oblastí, z níž je každá bodově hodnocena. Za nesplnění daných kritérií dochází k bodovému odečtu. Titul Gentlemanská firma může být udělen pouze při dosažení určitého minimálního množství bodů.

Po prvním kole hodnocení probíhá u 10ti firem dotazníkové šetření, na základě kterého jsou vybráni finalisti, u kterých proběhnou osobní návštěvy přímo ve firmách. O udělení ocenění rozhoduje výbor na společném závěrečném zasedání.

Finalisté roku 2020

 Adler

Společnost ADLER Czech, a.s. v Ústí nad Labem je lídrem na trhu značkového reklamního textilu v České a Slovenské republice, v Evropě pak patří mezi přední dodavatele včetně segmentu pracovních oděvů. Charakter obchodního modelu firmy B2B je založený na e-shopu, dostatečných skladových zásobách, rychlé logistice a dokonalých zákaznických službách. Krédem je pomáhat zákazníkům v jejich byznyse. Už 20 let poskytuje ADLER službu dodání zboží kvalitně, rychle a spolehlivě. Důsledná kontrola začíná již v nákupním procesu v místě výroby. Produkty dále kontrolují vlastní zaměstnanci přímo u výrobce a před samotným naloděním. Další kontrola probíhá v moderním logistickém centru v Ostravě před naskladněním zboží a poslední před vlastní expedicí k zákazníkovi.  Všechny produkty společnosti podléhají zkušebním testům a nesou světově uznávanou pečeť kvality OEKO-TEX Standard 100.

Projekty:

 • organizace příměstských táborů pro děti zaměstnanců, účast rodinných příslušníků na Dni otevřených dvěří a akci Ukliďme Skorotice a Božtěšice
 • spolupráce s UJEP v oblasti výzkumu a vývoje, podpora Inovačního centra Ústeckého kraje, jednání s VŠB Ostrava na technické bázi
 • podpora charitativních projektů: onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústní nad Labem, pomoc postiženým dětem, běh pro dříve narozené, darování produktů na dobročinné akce
 • snižování uhlíkové stopy: využívání solární energie a rekuperace

Bl_logo_rgb_oranz

BENEŠ a LÁT a.s. Jsme tradiční strojírenská společnost s historií od roku 1934. Od svého počátku se zaměřujeme na výrobu kvalitních slévárenských polotovarů ze slitin Al a Zn. Od 50. let 20. století jsme rozšířili technologický záběr o vstřikování plastů a díky dlouhodobému vývoji v oblasti strojních konstrukcí i o licí stroje vlastní konstrukce – první generace NTL strojů pro odlévání ze slitin hliníku. Během 85 let rozvoje se portfolio technologií a schopností kontinuálně rozrůstalo až do dnešní podoby komplexní péče od spolupráce při návrhu, simulacích a konstrukci licích zařízení a nástrojů, přes samotnou realizaci prototypů i sériových dodávek až po dokončovací operace v podobě obrábění, povrchových úprav, či montáží komplexních celků.

Projekty:

 • spolupráce se zájmovými organizacemi, které se věnují dětem a týmovým sportům, a se školami
 • vzdělávání v rámci projektu "Můžeš podnikat", přednášky na univerzitách technického zaměření
 • výroba dětských stavebnic a hraček zaměřených na rozvoj dětské kreativity a manuální zručnosti
 • zodpovědný přístup k životnímu prostředí, výroba nese minimální ekologickou zátěž pro okolí

Logo-zemanka-small

Biopekárna Zemanka je český výrobce sladkých bio sušenek a slaných bio krekrů. Byla založena v roce 2006 v malé obci Oříkov u Sedlčan ve Středních Čechách. Všechny produkty pečeme podle našich vlastních originálních receptur a s nadšením je připravujeme tak, aby měly nejen vysokou kvalitu, ale i skvělou chuť. Výrobu na počátku řídila Věra Zemanová, profesionální cukrářka a gastronom s více jak 40 letou praxí, která zůstává i nadále duší celé pekárny. Jan Zeman vede celou pekárnu a řídí provoz. Všechny naše produkty nesou označení bio, protože při výrobě používáme jen suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství. Jsme držiteli mezinárodního certifikátu IFS (International Food Standard), veganské licence od společnosti The Vegan Society, bezlepkové licence od Sdružení celiaků České republiky a Fairtradové licence programu kakao.

Projekty:

 • spolupráce s Nadačním fondem Veroniky Kašákové při podpoře dětí při přechodu z dětských domovů do běžného života
 • spolupráce s organizací Zachraň jídlo a s inovačním akcelátorem impactHub Future od Food
 • odběr veškeré energie pouze z obnovitelných zdrojů, využívání principů cirkulární ekonomiky
 • bezobalový program pro obchodníky, díky kterému dochází k redukci produkce obalů

Briklis

Firma BRIKLIS patří mezi tradiční, kvalitní a respektované evropské výrobce briketovacích lisů pro zpracování spalitelných i kovových materiálů. Vyrobili jsme již více než 4 000 lisů, které pracují v průmyslu, zemědělství a v řemeslné výrobě. Vyvážíme 60 % produkce do více než 30 zemích světa. Nejvzdálenější technologie jsme postavili v Brazílii, Indii, Číně a Mongolsku. Zásada pro obchodní strategii BRIKLIS je být stále blízko zákazníka, nabízet mu produkty šité na míru a řešit jeho požadavky a problémy. Není důležité, zda chce zákazník briketovat dřevo, slámu, papír či kovy. Umíme lisovat většinu požadovaných odpadů. Nerozlišujeme, zda jde o zařízení malého výkonu či nákladnou technologii.

Projekty:

 • podpora škol, školek, sociálních zařízení, sportovních klubů dětí zaměstnanců, akcí (Diakonie Rolnička, Montessori Tábor, AB Hlelp Dobromysl, Domácí hospic Tábor, Dobrovol festival)
 • výroba zařízení podporujících ekologii – lisy, které přeměňují nebezpečné odpady v relativně bezpečné
 • spolupráce se školami a ústavy AV ČR na ekologickém zpracování odpadů
 • v roce 2015 společnost Briklis získala ocenění „Odpovědná firma roku 2015 Jihočeského kraje“

20120127-16-21-37-era-pack

ERA-PACK s.r.o. je ryze českou společností, založenou roku 1992. Díky prvotřídním službám pro zákazníky a servisu, vysoké kvalitě dodávaných výrobků a dobré cenové politice jsme se stali vedoucím dodavatelem obalových materiálů a balících strojů na tuzemském trhu. Vyrábíme a dodáváme balicí stroje. Kromě vlastní vývojové a výrobní činnosti jsme také výhradním tuzemským zástupcem významného světového výrobce automatických strojů, finské firmy Haloila. Naše obaly jsou určeny pro široké spektrum zákazníků z různých oblastí průmyslu - výroba potravin a nápojů, výrobky pro stavebnictví, výrobky pro domácnost, chemický průmysl atd. Díky špičkovému technickému vybavení jsme schopni vyrobit a dodat obaly různých rozměrů.

Projekty:

 • finanční příspěvek na vybudování chirurgického příjmu v Nemocnici Chrudim
 • podpora ligového futsalu, cyklistů a dalších malých sportů
 • zaměstnávání lidé se zdravotním postižením, pomoc zadluženým lidem
 • třídění obalů a zpětné zpracování, vybudování retenční nádrže

Oez_logo_cmyk_pos

Firma OEZ Letohrad oslavila v roce 2016 již 75 let své existence. V době vzniku, kdy ještě pod názvem Elektrotechnické závody, a.s., dříve Wágner a spol. začínala výrobu s třiceti zaměstnanci, se v současné době počtem okolo 1600 zaměstnanců zařadila mezi největší firmy v regionu. Jsme společnost s tradicí vývoje a výroby nízkonapěťových jisticích přístrojů. V oblasti jištění elektrických obvodů nízkého napětí jsme komplexním dodavatelem produktů a služeb. Díky 10 letům spojení se společností Siemens jsme v současnosti jedním z nejmodernějších výrobních závodů v České republice. Společnost OEZ je držitelem titulu „Bezpečný podnik“ a již po třetí v řadě obhájila ocenění „Podnik podporující zdraví“. Naši celospolečenskou odpovědnost z pohledu energetického managementu jasně prokazuje zapojení do celosvětového projektu EEP. Jsme aktivní v ochraně životního prostředí a neustále přijímáme další nová opatření a projekty v oblasti energetických úspor.

Projekty:

 • podpora projektů z oblasti kultury, pomoci starým, sociálního bydlení a infrastruktury
 • účast na Burze filantropie, podpora Sdružení Neratov (chráněná dílna)
 • modernizace výrobních hal, vzduchotechniky a tepelných rozvodů, díky čemuž dochází k redukci oxidu uhličitého
 • parkoviště, u kterého je zajištěna propustnost dešťové vody, příbytky pro hmyz a luční zeleň

Návštěvy u finalistů


 
 
 
 
 
 

Pořadatel CzechTOP100 ve spolupráci s TPA

czechtop100.cz

tpa-group.cz