Předpoklady nominace na ocenění Gentlemanská firma

 • Jasná vlastnická struktura firmy
 • 5Jasný a přehledný způsob nabytí firmy současnými vlastníky
 • Dlouhodobě stabilní a ekonomicky se rozvíjející firma
 • Firma s transparentními vztahy k obchodním partnerům (výběrová řízení, standardní dodací podmínky, atd.)
 • Firma s řádnou platební morálkou včetně závazků vůči státu
 • Firma platí v ČR daň z příjmů právnických osob (nevykazuje dlouhodobě daňové ztráty)
 • Firma zajišťující rozvoj vlastních zaměstnanců (programy Employee benefits, podpora individuálního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zlepšování kvality pracovního prostředí, atd.)
 • Firma respektující rovné příležitosti u zaměstnanců i členů managementu z hlediska pohlaví, věku, národnostních menšin apod.
 • Firma podporující obecně prospěšné projekty v regionu působnosti (kulturní, sportovní a jiné obecně prospěšné aktivity)
 • Firma podporující vědecký a technický rozvoj v oboru svojí působnosti včetně podpory pracovních stáží studentů
 • Firma dodržující zásady ochrany autorských práv a ochrany duševního vlastnictví včetně používání plně licencovaného software
 • Ekologicky odpovědná firma

Způsob rozhodování

Návrh na nominaci jednotlivých firem může podávat každý člen výkonného výboru Gentlemanské firmy a dále probíhají nominace veřejnosti.

Aktivity firmy jsou rozděleny do řady oblastí, z níž je každá bodově hodnocena. Za nesplnění daných kritérií dochází k bodovému odečtu. Titul Gentlemanská firma může být udělen pouze při dosažení určitého minimálního množství bodů.

Po prvním kole hodnocení probíhá u 10ti firem dotazníkové šetření, na základě kterého jsou vybráni finalisti, u kterých proběhnou osobní návštěvy přímo ve firmách. O udělení ocenění rozhoduje výbor na společném závěrečném zasedání.

Finalisté roku 2021

Awac-logo

Společnost AWAC, spol. s r.o. byla založena v říjnu 1990. Hlavní činností bylo poskytování služeb v té době málo známou metodou dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem. Přes počáteční nedůvěru zákazníků v tuto technologii se zájem o řezání stále zvětšoval. Na plné čáře totiž zvítězily přednosti vysokotlakého vodního paprsku – řez bez mikrotrhlin, chladný řez, dosažení tvarového výrobku jedinou operací, možnost dělit i velmi problematické materiály. AWAC, spol. s r.o. se od samého začátku soustředila na kvalitu a spolehlivost prováděných služeb.

Firma Awac podporuje:

 • Mobilní hospic Ondrášek
 • Dětský domov a Mateřská škola Beroun
 • HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví
 • Letní dětský tábor DUHA

Koma

KOMA Modular je český výrobce staveb z prefabrikovaných modulů. Sídlí ve Vizovicích a své moduly vyváží do Evropy, Asie i Ameriky. Zaměřuje se na občanské stavby. Její pobočka KOMA Space, která sídlí v Rakousku, se zaměřuje na tvorbu dočasného obydlí pro krizové oblasti postižené katastrofami a válečnými konflikty. Nejznámější stavbou KOMA je český pavilon Expo 2015. Pobočka KOMA Rent, sídlící v Praze 10, se zabývá pronájmem obytných a sanitárních modulů.

Základní fakta:

 • Posláním společnosti je pomáhat lidem a obohatit svět
 • Dodavatelé nesmí porušovat etické jednání a musejí se chovat šetrně k životnímu prostředí
 • Zaměstnanci mají možnost dávat konkrétní podněty, na jejiž základě může dojít ke změně
 • Firma se zaměřuje na odbornost, propojení deisgnu a kvality a na inovace

Komfi_logo_pruhledne_na_web

Firma Komfi spol. s r.o. vyrostla během několika let z malé konstrukční kanceláře v společnost světového formátu. V současné době zaměstnáváme přibližně 200 lidí ve 4 provozovnách. Naší chloubou je kvalitní technické i technologické zázemí s dlouholetými zkušenostmi ve vývoji a konstrukci jednoúčelových strojů. Silnou pozici firmy podporuje také finanční stabilita, investice do vývoje a efektivní diverzifikace produktového portfolia.

Projekty:

 • Podpora projektu Maminko, dýchám
 • Člen Asociace firem Lanškroun podporující technické vzdělávání žáků a studentů místních základních a středních škol
 • Investice do rekreačního zařízení pro zaměstnance v Rakousku
 • Upřímná a otevřená komunikace napříč firmou pomáhá motivaci týmu a dosažení společného cíle

Lazne-trebon

Lázně Třeboň jsou vyhlášené rašelinné lázně pro léčbu revmatického onemocnění. Kromě léčebných pobytů Lázně Aurora a menší Bertiny lázně nabízí relaxační volně prodejné wellness procedury včetně slatinných koupelí a zábalů, které působí příznivě pro tělo i duši.

Základní fakta:

 • Zaměstnancům nabízí sociální zázemí a jistoty, nadprůměrný výdělek, kontinuální vzdělávání v profesních dovednostech a hmatatelnou podporu při individuální snaze o zvýšení vlastní kvalifikace.
 • Všem obchodním partnerům poskytuje jistotu dlouhodobé spolupráce na bázi vzájemné výhodnosti a důvěry. Dodavatelům pak jistotu spolupráce s kvalitním odběratelem zodpovědně plnícím své závazky.
 • Pro vlastníka, jímž je město Třeboň, chce být společností, která dosahuje neustálého růstu jak v hmotných a finančních ukazatelích, tak i v celkové kvalitě péče o klienty a zaměstnance.
 • Obyvatelům Třeboně a okolí nabízí dostupné sportovní i relaxační zázemí a možnost čerpání kvalitní léčebné péče v lázních.

Návštěvy u finalistů


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pořadatel CzechTOP100 ve spolupráci s TPA

czechtop100.cz

tpa-group.cz