Předpoklady nominace na ocenění Gentlemanská firma

 • Jasná vlastnická struktura firmy
 • 5Jasný a přehledný způsob nabytí firmy současnými vlastníky
 • Dlouhodobě stabilní a ekonomicky se rozvíjející firma
 • Firma s transparentními vztahy k obchodním partnerům (výběrová řízení, standardní dodací podmínky, atd.)
 • Firma s řádnou platební morálkou včetně závazků vůči státu
 • Firma platí v ČR daň z příjmů právnických osob (nevykazuje dlouhodobě daňové ztráty)
 • Firma zajišťující rozvoj vlastních zaměstnanců (programy Employee benefits, podpora individuálního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zlepšování kvality pracovního prostředí, atd.)
 • Firma respektující rovné příležitosti u zaměstnanců i členů managementu z hlediska pohlaví, věku, národnostních menšin apod.
 • Firma podporující obecně prospěšné projekty v regionu působnosti (kulturní, sportovní a jiné obecně prospěšné aktivity)
 • Firma podporující vědecký a technický rozvoj v oboru svojí působnosti včetně podpory pracovních stáží studentů
 • Firma dodržující zásady ochrany autorských práv a ochrany duševního vlastnictví včetně používání plně licencovaného software
 • Ekologicky odpovědná firma

Způsob rozhodování

Návrh na nominaci jednotlivých firem může podávat každý člen výkonného výboru Gentlemanské firmy a dále probíhají nominace veřejnosti.

Aktivity firmy jsou rozděleny do řady oblastí, z níž je každá bodově hodnocena. Za nesplnění daných kritérií dochází k bodovému odečtu. Titul Gentlemanská firma může být udělen pouze při dosažení určitého minimálního množství bodů.

Po prvním kole hodnocení probíhá u 10ti firem dotazníkové šetření, na základě kterého jsou vybráni finalisti, u kterých proběhnou osobní návštěvy přímo ve firmách. O udělení ocenění rozhoduje výbor na společném závěrečném zasedání.

Finalisté roku 2019

Efes  

Firma EFES, spol. s r.o., se specializuje na dovoz, vývoz a distribuci ovoce a zeleniny již od roku 1991. V současné době společnost patří mezi největší dovozní firmy v České republice. Mezi naše klienty patří velkoobchodní firmy i obchodní řetězce. Kvalitu dováženého zboží jsme schopni plně přizpůsobit požadavkům našich zákazníků. Pro své zákazníky zabezpečujeme kompletní sortiment ovoce a zeleniny s garancí celoroční dodávky. Distribuce našeho zboží je zajišťována vlastními vozy, nebo přímými vykládkami z kamionů. Skladování a manipulaci se zbožím provádíme ve skladových prostorách odpovídající úrovně.

Projekty:

 • podpora neziskových organizací, které pomáhají týraným a znevýhodněným dětem
 • spolupráce na programu „Ovoce do škol“ a financování výstavby dětského hřiště nebo místní komunikace v Praze 5
 • aktivní snižování uhlíkové stopy podnikání, instalace solárních panelů na střechách sídla společnosti v Praze 5
 • lisování veškerých kartonů pro snížení objemu vyprodukovaného odpadu, podpora recyklace spotřebitelských obalů

Gemo

Stavební firma GEMO a.s. realizuje kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní předmět její činnosti tvoří provádění staveb občanských, průmyslových a bytových, včetně zajištění infrastruktury. Dále se zaměřuje také na projektovou a inženýrskou činnost. Obchodní společnost byla původně založena jako GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. již v roce 1990. Sídlo společnosti je v Olomouci, metropoli střední Moravy, její působnost však zahrnuje území celé České republiky a také Slovensko. V současné době firma disponuje cca 500 stálými zaměstnanci.

Projekty:

 • spolupráce s olomouckou Nadací Haimaom, příspěvky na vybrané projekty Charity v Olomouci, Charity ve Šternberku a občanského sdružení SPOLU v Olomouci
 • podpora projektu budování nového Lokomočního centra Jitrocel v Olomouci
 • fungující a účinný systém prevence ekologické zátěže při realizaci stavby
 • při stavební činnosti používání materiálů a výrobků šetrných k životnému prostředí

Hypo-banka

Hypoteční banka, a.s. je největším poskytovatelem hypoték v České republice. Hypoteční banka na konci roku 2018 překročila historickou hranici 300 miliard korun hypoték ve svém portfoliu, což potvrzuje její roli hypoteční jedničky v České republice, kterou drží již 11 let. Tržní podíl tohoto lídra hypoték dosahuje 30 %. ČSOB Je hlavním akcionářem Hypoteční banky a členem mezinárodní finanční Skupiny KBC Group NV. Toto silné zázemí umožňuje Hypoteční bance, aby se plně soustředila na rozvoj své činnosti a aby se dlouhodobě držela v čele hypotečního trhu v České republice.

Projekty:

 • podpora sdružení SOS dětské vesničky, příspěvek z každé hypotéky zlepšuje životní podmínky dětem a pěstounům
 • spolupráce s domovem pro mentálně postižené v Kurovodicích a se školou pro sluchově postižené na Praze 5
 • zelená hypotéka zvýhodňuje všechny, kdo chtějí stavět energeticky úsporně
 • zaměstnanci třídí odpad, šetří vodu a dodržují pravidla paperless

Isolit-Bravo, spol. s r.o. je firma vyrábějící kuchyňské přístroje, výrobky z plastických hmot a formy pro lisování plastů. Převážná část výroby je určena na export. Firma usiluje o neustálé zvyšování své konkurenceschopnosti a výraznější uplatnění na trhu jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Součástí těchto snah jsou i podnikatelské aktivity a kroky v oblasti přístupu k životnímu prostředí a k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců stanovené v politice firmy. Isolit–Bravo je ryze českou firmou a uznávaným dodavatelem kvalitních výrobků pro světově proslulé firmy. Naši zákazníci jsou především z automobilového průmyslu, dále z odvětví elektrotechniky a ze segmentu přístrojů pro domácnost. Vedle toho vyrábíme vlastní výrobní program Bravo a Motúčko.

Projekty:

 • podpora široké škály pomoci od jedinců, kteří jsou různě postiženi, až po organizace, jako je například Člověk v tísni, UNICEF, Lékaři bez hranic a další
 • založení fondu S námi je tu lépe na podporu Orlickoústecké nemocnice, pronájem domu školce za symbolickou 1 Kč ročně a jeho údržba, humanitární konvoje na Ukrajinu
 • výroba Motúčka, ekologicky poháněného stroje, který nahrazuje benzínové a naftové stavební stroje, pořizování vozidel s pohonem na CNG
 • továrna disponuje filtry výstupního vzduchu z různých technologií

Pbs

PBS Velká Bíteš je v celosvětovém měřítku renomovaný hi-tech výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky. PBS Velká Bíteš je také přední evropská slévárna přesného lití, která je spolehlivým dodavatelem odlitků pro energetiku, dopravu, letecký i sklářský průmysl. PBS Velká Bíteš zajišťuje profesionálně provedené galvanické povrchové úpravy a vysoce přesné obrábění i těkoobrobitelných materiálů včetně titanových slitin. V neposlední řadě PBS Velká Bíteš dodává dekantační zařízení pro separaci tuhých látek z kapalin využitelných jak v čistírnách odpadních vod tak v průmyslových aplikacích.

Projekty:

 • realizace řady sponzorských a charitativních činností: sociální zařízení (Domov důchodců ve Velké Bíteši), kulturní spolky (Muzejní spolek Velká Bíteš), sportovní kluby
 • partner vánoční akce Hitrádia Vysočina s charitativním posláním Strom splněných přání
 • probíhající sanace ekologické zátěže - kontaminace podzemních vod, obnova energetického hospodářství
 • máhrada starých technologií výroby novými, moderními a šetrnými k životnímu prostředí, implementace dekantačních odstředivek PBS

Pořadatel CzechTOP100 ve spolupráci s TPA

czechtop100.cz

tpa-group.cz