Předpoklady nominace na ocenění Gentlemanská firma

 • Jasná vlastnická struktura firmy
 • 5Jasný a přehledný způsob nabytí firmy současnými vlastníky
 • Dlouhodobě stabilní a ekonomicky se rozvíjející firma
 • Firma s transparentními vztahy k obchodním partnerům (výběrová řízení, standardní dodací podmínky, atd.)
 • Firma s řádnou platební morálkou včetně závazků vůči státu
 • Firma platí v ČR daň z příjmů právnických osob (nevykazuje dlouhodobě daňové ztráty)
 • Firma zajišťující rozvoj vlastních zaměstnanců (programy Employee benefits, podpora individuálního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zlepšování kvality pracovního prostředí, atd.)
 • Firma respektující rovné příležitosti u zaměstnanců i členů managementu z hlediska pohlaví, věku, národnostních menšin apod.
 • Firma podporující obecně prospěšné projekty v regionu působnosti (kulturní, sportovní a jiné obecně prospěšné aktivity)
 • Firma podporující vědecký a technický rozvoj v oboru svojí působnosti včetně podpory pracovních stáží studentů
 • Firma dodržující zásady ochrany autorských práv a ochrany duševního vlastnictví včetně používání plně licencovaného software
 • Ekologicky odpovědná firma

Způsob rozhodování

Návrh na nominaci jednotlivých firem může podávat každý člen výkonného výboru Gentlemanské firmy a dále probíhají nominace veřejnosti.

Aktivity firmy jsou rozděleny do řady oblastí, z níž je každá bodově hodnocena. Za nesplnění daných kritérií dochází k bodovému odečtu. Titul Gentlemanská firma může být udělen pouze při dosažení určitého minimálního množství bodů.

Po prvním kole hodnocení probíhá u 10ti firem dotazníkové šetření, na základě kterého jsou vybráni finalisti, u kterých proběhnou osobní návštěvy přímo ve firmách. O udělení ocenění rozhoduje výbor na společném závěrečném zasedání.

Finalisté roku 2024

Artweld-logo
Artweld je středně velká společnost se sídlem v Liberci, která se zaměřuje na prodej svářecí techniky a souvisejících produktů. Jejich nabídka zahrnuje 24 produktových skupin a kromě toho jsou připraveni navrhnout a dodat kompletní řešení svařovacích potřeb. Společnost Artweld dále provozuje 2 svářečské školy, jejichž úkolem je vzdělávat a rozvíjet místní komunitu svářečů a také popularizovat svařování mezi českou veřejností.
Liko-s
LIKO-S je stavební firma, která se snaží zajistit, aby budovy a města byla příjemným místem pro život i dalším generacím. Věří, že kontakt s přírodou je esenciálním prvkem k dosažení lidské spokojenosti.
Vyvíjí technologie, které umožňují návrat ke kořenům moderní cestou. Budováním zelených fasád, interiérových živých stěn, nebo kořenových čistíren, přinášít řešení pro přírodní tepelnou stabilizaci budov.
Severochema

Severochema patří mezi významné výrobce chemických produktů v České republice již téměř 70 let. Moderní technologická, výrobní a skladovací zařízení umožňují uspokojit širokou poptávku v tuzemsku i zahraničí. Mezi zákazníky patří jak koneční spotřebitelé, tak profesionální uživatelé a průmyslové podniky. Díky vlastnímu vývojovému pracovišti jsou schopni neustále držet krok s moderními trendy v oblasti chemické výroby. Severochema se dlouhodobě profiluje jako český výrobce vysoce kvalitních výrobků.
Stemmark


STEM/MARK je výzkumná agentura, která již od roku 1994 zajišťuje pro vás z nejrůznějších oborů všechny oblasti marketingového výzkumu. Pomůže zformulovat výzkumné zadání, navrhne alternativy řešení, vytvoří dotazník či scénář, navrhne metody sběru dat, výsledky zanalyzuje a osobně odprezentuje. Díky bohatým zkušenostem doporučí další kroky či strategii.

 

Návštěvy u finalistů


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pořadatel CzechTOP100 ve spolupráci s TPA

czechtop100.cz

tpa-group.cz