Předpoklady nominace na ocenění Gentlemanská firma

 • Jasná vlastnická struktura firmy
 • 5Jasný a přehledný způsob nabytí firmy současnými vlastníky
 • Dlouhodobě stabilní a ekonomicky se rozvíjející firma
 • Firma s transparentními vztahy k obchodním partnerům (výběrová řízení, standardní dodací podmínky, atd.)
 • Firma s řádnou platební morálkou včetně závazků vůči státu
 • Firma platí v ČR daň z příjmů právnických osob (nevykazuje dlouhodobě daňové ztráty)
 • Firma zajišťující rozvoj vlastních zaměstnanců (programy Employee benefits, podpora individuálního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zlepšování kvality pracovního prostředí, atd.)
 • Firma respektující rovné příležitosti u zaměstnanců i členů managementu z hlediska pohlaví, věku, národnostních menšin apod.
 • Firma podporující obecně prospěšné projekty v regionu působnosti (kulturní, sportovní a jiné obecně prospěšné aktivity)
 • Firma podporující vědecký a technický rozvoj v oboru svojí působnosti včetně podpory pracovních stáží studentů
 • Firma dodržující zásady ochrany autorských práv a ochrany duševního vlastnictví včetně používání plně licencovaného software
 • Ekologicky odpovědná firma

Způsob rozhodování

Návrh na nominaci jednotlivých firem může podávat každý člen výkonného výboru Gentlemanské firmy a dále probíhají nominace veřejnosti.

Aktivity firmy jsou rozděleny do řady oblastí, z níž je každá bodově hodnocena. Za nesplnění daných kritérií dochází k bodovému odečtu. Titul Gentlemanská firma může být udělen pouze při dosažení určitého minimálního množství bodů.

Po prvním kole hodnocení probíhá u 10ti firem dotazníkové šetření, na základě kterého jsou vybráni finalisti, u kterých proběhnou osobní návštěvy přímo ve firmách. O udělení ocenění rozhoduje výbor na společném závěrečném zasedání.

Finalisté roku 2018

 

Pleas

Společnost PLEAS a.s. zajišťuje ve vlastních provozech všechny výrobní činnosti na úseku pletárny, barevny a konfekce. Tato se dále dělí na střihárnu, vlastní konfekční zpracování a balírnu výrobků. Hlavní sídlo je v Havlíčkově Brodě. Zde se udržuje dlouholetá tradice náročné a poctivé výroby jakostního prádla v regionu, kde je PLEAS také držitelem certifikátu regionální značka Vysočina - regionální produkt. Pod vlastní značkou pleas v oblasti denního a nočního prádla jsou dámské, pánské i dětské výrobky dodávány také na český a slovenský trh. Jakost výrobků je zajištěna rozsáhlou strukturou laboratorních zkoušek úpletů a ostatních zpracovávaných materiálů. Všechny výrobky jsou certifikovány ekologickým standardem v systému „Oeko-Tex® Standard 100“.

Projekty:

 • zlepěování výrobního procesu ve vztahu k úspoře energií
 • spolupráce s dodavateli, kteří mají produkty šetrné k životnímu prostředí
 • podpora regionálních škol a spolků
 • sponzoring zdravotnických zřízení

Kladruby

Rehabilitační ústav Kladruby leží v zachovalé podblanické přírodě 7 km severovýchodně od Vlašimi poblíž obce Kladruby. Jedná se o odborný léčebný ústav určený k poskytování celodenní komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Mimořádná kvalita i výsledky poskytované péče jsou podloženy téměř 60letou tradicí, vysokou profesionální úrovní a zdatností ošetřujícího personálu, specifickou organizací léčby, která probíhá v příjemném prostředí s využitím nejmodernějších rehabilitačních metod, prostředků a zařízení. Rehabilitační program zahrnuje rovněž péči logopedickou, psychologickou, služby socioterapeutické a protetické. V rámci rehabilitačního programu  mají klienti možnost absolvovat kurzy autoškoly pro tělesně postižené nebo kondiční jízdy. Cílem rehabilitačního procesu je návrat klienta k plnohodnotnému způsobu života.

Projekty:

 • snižování nákladů na energie, snižování emisí, recyklace a rekuperace vody
 • instalace a aplikace nových robotických zařízení do systému stávající rehabilitační péče o pacienty
 • aplikace nového informačního systému zdravotnického zařízení
 • rekonstrukce LO5 a kuchyně

Trebon

Rybářství Třeboň a.s. je největším producentem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě (podíl na produkci ryb v ČR je cca 15 %). Společnost hospodaří na 440 rybnících o celkové výměře 8000 ha. Roční produkce ryb činí cca 3 200 t. Hlavní činností společnosti je chov ryb. Provozuje rybí líhně, sádky a vlastní rybářské revíry pro sportovní rybolov. Tradiční výrobek jihočeského rybníkářství, Třeboňský kapr (Wittingauer Karpfen), užívá evropskou známku Chráněné zeměpisné označení od roku 2007. Ve vymezené zeměpisné oblasti Třeboňska probíhá rozmnožování, chov a sádkování Třeboňského kapra.

Projekty:

 • pořízení provzdušňovacího zařízení - efektivnější prokysličení vody na sádkách a zlepšení kvality životního prostředí sádkovaných ryb
 • pořízení užitkových dopravních prostředků s ložnou plochou pro převoz personálu, rybářského materiálu i živých ryb umožní zefektivnit obsluhu chovu ryb
 • finanční podpora mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna
 • organizace Rybářských slavností v Třeboni a slavnostního výlovu rybníku Rožmberk

Semix

Společnost SEMIX PLUSO byla založena v roce 1995. Na trh vstoupila jako výrobce směsí, náplní a přípravků pro pekaře a cukráře. Šíře sortimentu se postupně  rozrůstala dle požadavků zákazníků a již od roku 1997 se kromě pekařské a cukrářské výroby orientovala také na celozrnné cereální výrobky určené pro koncové zákazníky. Společnost Semix má vlastní vývojové oddělení, jehož součástí je laboratoř. Neustále sleduje novinky a trendy v oboru a je schopna bezprostředně reagovat a přenášet nové poznatky do vývoje nových a inovací stávajících produktů. Díky vlastní vývojové laboratoři je schopna vytvořit produkty podle přání zákazníka, a reagovat na připomínky zákazníků tak, aby jim výrobek co nejvíce vyhovoval.

Projekty:

 • generální partner Koalice proti palmovému oleji
 • v biotopech obnova základní funkce krajiny a podpora ohrožených a chráněných druhů organismů
 • garance české kvality
 • podpora a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ochrany přírody a životního prostředí


Osobní návštěvy u finalistů 2018

PLEAS

_5253116_5253118

Rehabilitační ústav Kladruby

_5253129Img_20180525_141106

Rybářství Třeboň

_5253131_5253134

SEMIX PLUSO

Img_20180529_113546Img_20180529_134614

Pořadatel CzechTOP100 ve spolupráci s TPA

czechtop100.cz

tpa-group.cz