Předpoklady nominace na ocenění Gentlemanská firma

 • Jasná vlastnická struktura firmy
 • 5Jasný a přehledný způsob nabytí firmy současnými vlastníky
 • Dlouhodobě stabilní a ekonomicky se rozvíjející firma
 • Firma s transparentními vztahy k obchodním partnerům (výběrová řízení, standardní dodací podmínky, atd.)
 • Firma s řádnou platební morálkou včetně závazků vůči státu
 • Firma platí v ČR daň z příjmů právnických osob (nevykazuje dlouhodobě daňové ztráty)
 • Firma zajišťující rozvoj vlastních zaměstnanců (programy Employee benefits, podpora individuálního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zlepšování kvality pracovního prostředí, atd.)
 • Firma respektující rovné příležitosti u zaměstnanců i členů managementu z hlediska pohlaví, věku, národnostních menšin apod.
 • Firma podporující obecně prospěšné projekty v regionu působnosti (kulturní, sportovní a jiné obecně prospěšné aktivity)
 • Firma podporující vědecký a technický rozvoj v oboru svojí působnosti včetně podpory pracovních stáží studentů
 • Firma dodržující zásady ochrany autorských práv a ochrany duševního vlastnictví včetně používání plně licencovaného software
 • Ekologicky odpovědná firma

Způsob rozhodování

Návrh na nominaci jednotlivých firem může podávat každý člen výkonného výboru Gentlemanské firmy. V roce 2017 také proběhly poprvé nominace široké veřejnosti. Z firem nominovaných veřejností postoupily do finále společnosti PBS, USSPA a Ajeto.

Aktivity firmy jsou rozděleny do řady oblastí, z níž je každá bodově hodnocena. Za nesplnění daných kritérií dochází k bodovému odečtu. Titul Gentlemanská firma může být udělen pouze při dosažení určitého minimálního množství bodů.

Po prvním kole hodnocení probíhá u 10ti firem dotazníkové šetření, na základě kterého jsou vybráni finalisti, u kterých proběhnou osobní návštěvy přímo ve firmách. O udělení ocenění rozhoduje výbor na společném závěrečném zasedání.

Finalisté roku 2017

 

Pbs

PBS Velká Bíteš podniká v oboru přesného strojírenství. Profiluje se především jako výrobce turbínových vysokootáčkových strojů pro letectví, energetiku a dopravní průmysl. Je to komplexní strojírenský výrobce, který ve vlastních provozech zajišťuje přesné odlitky, hi-tec obrábění kovů, galvanické povrchové úpravy a následnou montáž hotových výrobků. Zákazníci oceňují vysokou technickou úroveň, spolehlivost a kvalitu výrobků i služeb. PBS Velká Bíteš realizuje velké množství projektů z oblasti ochrany životního prostředí.

Projekty:

 • nová čistírna odpadních vod
 • ekologizace hnědouhelné kotelny
 • sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže
 • investice do nového strojního parku

Usspa

USSPA je ryze českým výrobcem vířivek a průkopníkem hydroterapie. Společnost má rodinný základ a její vedení se předává z generace na generaci. Již řadu let si udržují vedoucí postavení na trhu v oboru masážních bazénů, a to především díky vysoké kvalitě produkce, inovativnímu designu a profesionální zdatnosti. Úspěšně také rozvíjí exportní aktivity a vlastní vývojovou a designérskou dílnu. Společnost se zapojuje do mnoha projektů na pomoc druhým, a některé z nich sama organizuje.

Projekty:

 • finanční podpora oblastní charity v Ústí nad Orlicí
 • podpora festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí
 • organizace charitativní dražby mezi zaměstnanci
 • podpora Dobroučských tradičních vánoc

Jablotron2

Jablotron je světovou technologickou firmou s vlastním vývojem i výrobou a tradicí od roku 1990. Nové nápady rychle mění na fungující produkty. I proto jejich systémy pro zabezpečení a ovládání domácností usnadňují život milionům lidí. Ze čtyř zaměstnanců vyvíjejících elektroniku na půdě nenápadného domku v Jablonci nad Nisou se stal výrobce zabezpečovací techniky s miliardovými obraty a celosvětovou působností. Pro Jablotron je důležité držet se zásad, týkajících se užitečnosti a prospěšnosti.

Projekty:

 • vybavení jablonecké nemocnice
 • odkoupení horských luk a jejich ochrana před výstavbou
 • podpora Nadačního fondu proti korupci
 • bezplatný servis až do konce životnosti produktu

Ajeto

Sklárna Ajeto se nachází v Lindavě, asi deset kilometrů  od Nového Boru, který je pokládán za jedno z nejvýznamnějších center světové sklářské výroby. V Ajeto používají kyslíkovo-palivové spalování a díky tomu dosahují lepšího protavení skloviny, větší stability v peci a lepší konzistenci barev. Automatický řídící systém dále odstraňuje zbytečnou manuální práci a případná lidská selhání. Největším přínosem flexibilního systému tavení je finanční úspora a menší zátěž životního prostředí. Ajeto podporuje i řadů projektů v regionu.

Projekty:

 • AJETOFEST
 • Sklářské peklo
 • okresní liga ve futsalu
 • podpora farní charity v České Lípě


Osobní návštěvy u finalistů 2017

PBS Velká Bíteš

Pbs

 USSPA

Usspa1

Jablotron

Jablotron

Ajeto

Ajeto

Pořadatel CzechTOP100 ve spolupráci s TPA

czechtop100.cz

tpa-group.cz