Předpoklady nominace na ocenění Gentlemanská firma

 • Jasná vlastnická struktura firmy
 • 5Jasný a přehledný způsob nabytí firmy současnými vlastníky
 • Dlouhodobě stabilní a ekonomicky se rozvíjející firma
 • Firma s transparentními vztahy k obchodním partnerům (výběrová řízení, standardní dodací podmínky, atd.)
 • Firma s řádnou platební morálkou včetně závazků vůči státu
 • Firma platí v ČR daň z příjmů právnických osob (nevykazuje dlouhodobě daňové ztráty)
 • Firma zajišťující rozvoj vlastních zaměstnanců (programy Employee benefits, podpora individuálního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zlepšování kvality pracovního prostředí, atd.)
 • Firma respektující rovné příležitosti u zaměstnanců i členů managementu z hlediska pohlaví, věku, národnostních menšin apod.
 • Firma podporující obecně prospěšné projekty v regionu působnosti (kulturní, sportovní a jiné obecně prospěšné aktivity)
 • Firma podporující vědecký a technický rozvoj v oboru svojí působnosti včetně podpory pracovních stáží studentů
 • Firma dodržující zásady ochrany autorských práv a ochrany duševního vlastnictví včetně používání plně licencovaného software
 • Ekologicky odpovědná firma

Způsob rozhodování

Návrh na nominaci jednotlivých firem může podávat každý člen výkonného výboru Gentlemanské firmy a dále probíhají nominace veřejnosti.

Aktivity firmy jsou rozděleny do řady oblastí, z níž je každá bodově hodnocena. Za nesplnění daných kritérií dochází k bodovému odečtu. Titul Gentlemanská firma může být udělen pouze při dosažení určitého minimálního množství bodů.

Po prvním kole hodnocení probíhá u 10ti firem dotazníkové šetření, na základě kterého jsou vybráni finalisti, u kterých proběhnou osobní návštěvy přímo ve firmách. O udělení ocenění rozhoduje výbor na společném závěrečném zasedání.

Finalisté roku 2022

Ecoglass2  

EcoGlass, a.s. je ryze česká společnost založena na nejlepší tradici českých výrobců. Zabývá se výrobou přesně lisovaných skleněných dílů především pro osvětlovací aplikace pro automobilový průmysl, letištní osvětlení ranvejí nebo optických dílů pro LED aplikace. Jejich komplexní služby začínají již optickými návrhy a pokračují přes prototypovou výroby až po sériové dodávky dílů včetně technického poradenství.

Firma EcoGlass podporuje:

 • DMO POBYTY - rehabilitační pobyty pro pacienty po mozkové obrně
 • Babybox Jablonec nad Nisou
 • Sbor dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště
 • TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Malfini

Společnost MALFINI, a.s. patří mezi přední dodavatele reklamního textilu v České republice i v Evropě. Se značkami MALFINI®, MALFINI Premium® a Piccolio®, které doplňují pracovní oděvy RIMECK®, dodává produkty do 25 zemí Evropy, přičemž dopravu do okolních států realizuje do 24 hodin.

Projekty:

 • ekologie - solární panely, kogenerční jednotky, elektromobily
 • charita - ADRA, Debra, KlaPeto, Nadace Jonášek, Polanský běh
 • darování vlastních produktů na dobročinné účely

Bramburky

Originální brambůrky jsou rodinná firma ze severu Čech, která navázala na výrobu jedněch z nejoblíbenějších brambůrek na českém trhu a nazvala je “Originální hospodské brambůrky”. V pozadí stojí osobnost pana Jana Zykmunda. V současnosti mají 5 produktových řad, které koupíte na více než 600 prodejen v ČR.

Základní fakta:

 • zaměstnávání osob s různým stupněm postižení
 • s ohledem na čistotu ovzduší používání nízkoemisních plynových hořáků
 • snižování množství odpadu důsledným tříděním a recyklací
 • zbytkový materiál zpracováván na umělecké předměty v ateliéru Chráněnky

Shm

Společnost SHM působí na trhu průmyslové přípravy PVD povlaků již od roku 1993. Kromě rozvoje vlastních PVD technologií rozšířili zejména nabídku odborných a zákaznických služeb. Společnost sídlí ve vlastním areálu v Šumperku, který byl v r. 2017 rozšířen o moderní multifunkční budovu a současně byl celý výrobní prostor renovován a přizpůsoben novým technologiím a zrychlenému průběhu výroby.

Aktivity:

 • snižování zátěže na životní prostředí, optimalizace spotřeby elektřiny a vody, redukce obalového materiálu
 • podpora neziskových organizací v regionu - děti, dlouhodobě nemocní, senioři
 • podpora individuálních aktivit zaměstnanců - Dobrý anděl, SOS dětské vesničky

Návštěvy u finalistů


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pořadatel CzechTOP100 ve spolupráci s TPA

czechtop100.cz

tpa-group.cz